Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Ký họa 5A187

Kích thước: Ngang 14cm, Cao 25cm, Sâu 9cm

Chất liệu : Gờ nai