Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Hòn Phụ Tử 7B189

Kích thước: Ngang 20cm, Cao 20cm, Sâu 6cm

Chất liệu : Gniess 

Nguồn gốc: Quảng Nam, Viet Nam