Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Hoàng Long 9B181

Kích thước: Ngang 30cm, Cao 22cm, Sâu 15cm

Chất liệu : Gniess 

Nguồn gốc: Duy Xuyên, Quảng Nam, Viet Nam