Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Hoàng Long 7A1819

Kích thước: Ngang 37cm, Cao 18cm, Sâu 10cm

Nguồn gốc: Duy Trung Quảng Nam, Viet Nam