Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Hoa Cúc 2A1911

Nguồn gốc: Kikka, Nhật bản