Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Hình Núi

Mã: 8SMV11A16 Danh mục:

Kích thước: Dài 8cm, Cao 3.5cm, Dày 3cm
Chất liệu : Basalt