Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Hình Người – 7SMV11A16

Mã: 7SMV11A16 Danh mục:

Kích thước: Dài 3.5cm, Cao 4cm, Dày 2.5cm
Chất liệu : Basalt