Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Hình người 3A1715 (Đã bán)

Kích thước: Dài 11cm, Cao 18cm, Dày 4cm

Chất liệu : Basalt