Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Hình người 3A1715(A)

Kích thước: Dài 11cm, Cao 18cm, Dày 4cm

Chất liệu : Basalt