Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh hình Người 1A179

Mã: suiseki1A179 Danh mục:

Kích thước: Ngang 5.5cm, Cao 7cm, Sâu 5.5cm
Chất liệu : Basalt