Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Hang

Mã: 1SMV11A161 Danh mục:

Kích thước: Dài 8cm, Cao 9.5cm, Dày 5cm
Chất liệu : Basalt