Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Hang sâu 3D14

Mã: SMV20 Danh mục:

Kích thước (cm): 10 L x 5 W x 4 H