Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Hang Luồng 12DecB14

Mã: SMV12 Danh mục:

Kích thước : Dài 7,5 cm x Ngang 4 cm x Cao 3,5 cm
Chất đá: Bazan.