Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Geisha(A)

Mã: 17SHV10B16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 5cm, Cao 15cm, Dày 5cm