Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Âm Dương Hòa Hợp 7A175

Ngang 6.5cm, Cao 2.1cm, Sâu 3.5cm