Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Đất Việt

Mã: 10SMV10B16A Danh mục:

Kích thước: Dài 5cm, Cao 8cm, Dày 2cm
Chất liệu : Caxedon