Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Đạt Ma (Đã bán)

Mã: 14suiseki11C16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 4cm, Cao 7cm, Dày 3cm
Chất liệu : Caxedon