Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Đạt Ma(A)

Mã: 14suiseki11C16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 4cm, Cao 7cm, Dày 3cm
Chất liệu : Caxedon