Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Đạt Ma 6A1816

Kích thước: Ngang 7cm, Cao 10cm, Sâu 5cm

Chất liệu : Basalt

Nguồn gốc: Khánh Vĩnh , Viet Nam