Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Đạt Ma 1A172 (A)

Mã: suiseki1A172 Danh mục:

Kích thước: Ngang 5,5cm, Cao 9cm, Sâu 2.5cm
Chất liệu : Caxedon