Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Đảo ốc 3A1717

Kích thước: Dài 11.5cm, Cao 5cm, Dày 3.5cm

Chất liệu : Basalt