Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Đại ngàn 7B187

Kích thước: Ngang 22cm, Cao 17cm, Sâu 5cm

Chất liệu : Gniess 

Nguồn gốc: Quảng Nam, Viet Nam