Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Đại ngàn 2B171

Kích thước: Ngang 42cm, Cao 28cm, Sâu 8cm

Chất liệu : Gniess