Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Đại ngàn 11C16

Mã: 19suiseki11C16 Danh mục:

Kích thước: Ngang 8cm, Cao 5cm, Dày 3cm
Chất liệu : Gniess