Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Da Đỏ 6A175

Ngang 24cm, Cao 17cm, Sâu 12cm