Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Chữ Phước 9A1724

Kích thước: Dài 18 cm, Cao 12 cm, Dày 05 cm.

Chất liệu : Gờ nai