Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá Cảnh Chiếc Cầu 12DecB14 (A)

Kích thước : Dài 6 cm x Ngang 3 cm x Cao 3 cm
Chất đá: Bazan.

Mã: SNV15 Danh mục: