Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá Cảnh Chiếc Cầu 12DecB14 (Đã bán)

Kích thước : Dài 6 cm x Ngang 3 cm x Cao 3 cm
Chất đá: Bazan.

Mã: SNV15 Danh mục: