Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Bồ Đề Đạt Ma 5B195

Kích thước: Ngang 14cm, Cao 21cm, Sâu 8cm

Chất liệu : Basalt 

Nguồn gốc: Đại Bình Lâm Đồng, Viet Nam