Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Bồ Đề Đạt Ma 3B172 (Đã bán)

Kích thước: Dài 5cm, Cao 12cm, Dày 4cm

Chất liệu : Basalt

Nguồn gốc: Khánh Vĩnh Việt Nam