Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Bình nguyên Núi 9A179

Kích thước: Dài 20cm, Cao 10cm, Dày 10cm

Chất liệu : Basalt