Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Bình nguyên Núi 3A171(A)

Kích thước: Ngang 40cm, Cao 7cm, Sâu 14cm

Chất liệu : Basalt