Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Bình nguyên Núi 3A171 (Đã bán)

Kích thước: Ngang 40cm, Cao 7cm, Sâu 14cm

Chất liệu : Basalt