Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Bình Nguyên 6A1811(A)

Kích thước: Ngang 20cm, Cao 5cm, Sâu 8cm

Chất liệu : Basalt

Nguồn gốc: Khánh Vĩnh, Viet Nam