Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Biển giận 9A1711

Kích thước: Dài 22cm, Cao 06cm, Dày 12cm

Chất liệu : Basalt