Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Băng Sơn 3B177(A)

Kích thước: Dài 33cm, Cao 11cm, Dày 22cm

Chất liệu : Gờ Nai