Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh 9A171

Kích thước: Dài 8cm, Cao 9cm, Dày 5cm

Kích thước: Dài 6cm, Cao 7cm, Dày 3.5cm

Chất liệu:  Cuội Kết, La Dạ.