Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh 8A175

Kích thước: Dài 8cm, Cao 13cm, Dày 2cm

Chất liệu:  Bazan, Đại Bình.