Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh Số 8 6A177

Kích thước: Ngang 15cm, Cao 9cm, Sâu 5cm

Chất liệu : Gniess