Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Đá cảnh 6A178

Kích thước: Ngang 17cm, Cao 13cm, Sâu 5cm

Chất liệu : Gniess