Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Số 3 1A1711

Mã: suiseki1A1711 Danh mục:

Kích thước: Ngang 5,5cm, Cao 8cm, Sâu 0,5cm
Chất liệu : Gờ Nai