Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Chải tóc bên bờ suối

Mã: SVV131 Danh mục:

Kích thước: 10cm x 15cm

Chất đá : Bazan