Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Căng Buồm

Mã: SHV177 Danh mục:

Căng Buồm

Kích thước 16 x 22cm.

Chiếc thuyền làm bằng gỗ cẩm sừng, Buồm là đá Bazan