Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Cận Sơn (Đã bán)

Mã: SHV100 Danh mục:

Kích thước (cm): 21 L x 15 H x 9 W

Chất đá : Bazan