Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepsuiseki@suiseki.vn

Bonsai

Mã: SVV129 Danh mục:

Kích thước : 10 x 15 cm

Chất đá: Gờ nai