Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Âu Yếm (Đã bán)

Mã: SVV157 Danh mục:

Đá cảnh Âu Yếm là một trong những bộ sưu tập đá cảnh nghệ thuật tự nhiên độc đáo và lạ mắt với hình vân như 2 người đang âu yếm mà không hề tác động bởi nghệ nhân.

Kích thước : 22 x 13 cm
Chất đá: Gờ nai